Privatumo Politika

Paramos ir labdaros fondui „Mamų unija“ priklausančioje www.mamuunija.lt svetainėje yra renkami ir valdomi Jūsų asmeniniai duomenys.

Ši Privatumo politika išaiškina, kaip www.mamuunija.lt naudoja Jūsų asmeninius duomenis bei pateikia priežastis Jūsų asmeninių duomenų rinkimui. Dėl to, prieš naršant www.mamuunija.lt svetainėje, perskaitykite šį dokumentą.

Mes užtikriname Jūsų asmeninių duomenų saugumą ir konfidencialumą.

 

Asmeniniai duomenys, kuriuos renkame

Kuomet naršote www.mamuunija.lt, automatiškai renkame tam tikrą informaciją apie Jūsų įrenginį – naršyklė, IP adresas, laiko juosta ir Jūsų įrenginio slapukai. Taip pat renkame statistinius duomenis apie naršymą svetainėje: puslapiai, kuriuose apsilankote, produktai, kuriuos peržiūrite bei kita svetainės naršymo informacija. Šią automatiškai renkamą informaciją vadiname „Įrenginio informacija“. Taip pat, galime rinkti asmeninius duomenis, kuriuos Jūs mums suteikiate (vardas, pavardė, adresas, mokėjimo informacija ir t.t.)

Siekiant pagerinti lankymąsi mūsų interneto svetainėje mamuunija.lt, mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą mamuunija.lt svetainėje bei daugiau sužinoti apie mamuunija.lt svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir mamuunija.lt teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau mamuunija.lt atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie mamuunija.lt svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu All About Cookies arba Google Privacy Ads

 

Kodėl renkame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenų saugumas mums yra ypatingai svarbus, dėl to renkame ir valdome tik būtiniausius Jūsų asmeninius duomenis, be kurių negalėtume užtikrinti sklandaus svetainės veikimo. Automatiškai renkami duomenys yra naudojami svetainės analitikoje. Tačiau užtikriname, kad statistinėje informacijoje neįmanoma atpažinti konkrečių vartotojų tapatybės.

Galite apsilankyti mūsų svetainėje, nesuteikdami jokios informacijos, kuria būtų galima identifikuoti Jūsų asmens tapatybę. Tačiau, jeigu norėsite pasinaudoti mūsų svetainės funkcijomis (įsigyti prekes), norėsite gauti mūsų naujienlaiškį, užpildote savanorio (-ės) anketą arba užpildysite mūsų kontaktinę formą, tuomet taip galite suteikti mums savo asmeninių duomenų: el. pašto adresą, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos informaciją, telefono numerį. Turite pasirinkimą nesuteikti mums savo asmeninių duomenų, tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis dauguma svetainės teikiamų funkcijų. Svetainės lankytojai, nežinantys, kokią informaciją privalome rinkti, gali susisiekti su mumis el. paštu info@mamuunija.lt

Sutikus gauti naujienlaiškį elektroniniu paštu, norėdami identifikuoti ar siunčiama informacija Jums aktuali renkame statistinius duomenis (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte, ar persiuntėte naujienlaiškį kitiems). Atsisakyti naujienlaiškių galite bet kuriuo metu paspaudę mygtuką naujienlaiškio apačioje „Atsisakyti naujienlaiškio“ arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais. Registruodamiesi naujienlaiškiams arba pildydami savanorio (-ės) anketą Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Atliekant aukojimą yra saugomi Jūsų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, auka. Aukojimai, apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

Jūsų teisės

Jeigu esate Europos gyventojas, Jūs turite įvairių teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų apsauga:

 • Teisė būti informuotam.
 • Teisė gauti savo informaciją, kurią mes tvarkome.
 • Teisė taisyti netikslią ar neteisingą informaciją apie jus.
 • Teisė ištrinti visus duomenis apie jus.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė perkelti visus surinktus duomenis apie jus kitam valdytojui.
 • Teisė paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
 • Teisės, susijusios su automatinių duomenų valdymu.

Jeigu norite daugiau informacijos, susisiekite su mumis pasinaudoję žemiau pateikta kontaktine informacija.

Perspėjame, kad valdome Europos gyventojų asmeninius duomenis, norėdami išpildyti Jūsų užsakymus arba kitaip įgyvendinti tikslus, išvardytus dokumento pradžioje.

 

Duomenų apsauga

Jūsų asmeninių duomenų apsaugai pasitelkiame aukščiausios kokybės serverius, kuriuos gali pasiekti tik įgalioti asmenys. Mes reguliariai stebime savo sistemas, norėdami nustatyti, ar nėra kokių nors pažeidžiamų vietų ar kibernetinių atakų, kurių metu galėtų nukentėti Jūsų asmeniniai duomenys. Nepaisant to, negarantuojame absoliutaus Jūsų asmeninių duomenų saugumo.

 

Duomenų atskleidimas

Įstatymo numatyta tvarka pasiliekame teisę atskleisti Jūsų asmeninius duomenis, jei reikėtų apginti savo teises, savo ir aplinkinių saugumą, ištirti nusikaltimą arba atsakyti į vyriausybės prašymą atskleisti Jūsų asmeninius duomenis.

 

Kontaktinė informacija

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie šią privatumo politiką arba apie Jūsų asmeninius duomenis, kreipkitės į mus el. paštu info@mamuunija.lt

Privatumo Politika

Atnaujinta 2023-07-18

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“, veikiančio adresu Prašiškių g. 47, Vanaginės k., 14332 Vilniaus r., elektroninis paštas info@mamuunija.lt, juridinio asmens kodas yra 302288579 (toliau – Fondas; Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://mamuunija.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Fondui priklausančioje interneto svetainėje (https://mamuunija.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Fondas.
 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.
 8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Fondui savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Fondas renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
  • Lankotės Fondo valdomoje Svetainėje ir/ar Fondo socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
  • Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Fondu;
  • Naudojatės Fondo teikiamomis paslaugomis;
  • Sutinkate gauti Fondo siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Fondo naujienlaiškį;
  • Teikiate Fondui savo prekes ar paslaugas;
  • Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Fondu kaip paslaugų gavėjas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Fondu verslo ar vartojimo santykių.
 10. Už asmens duomenų apsaugą Fonde atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: info@mamuunija.lt.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (paslaugų gavėjas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Fondu bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Fondas gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.
 2. Žemiau rasite asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

 

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Fondo teikiamų paslaugų/paramos gavimas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data*

 

Jautrūs asmens duomenys: informacija apie sveikatos būklę, spec. poreikius ir kt.*

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*

 

Paslaugos duomenys: paslaugos aprašymas*

 

Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

 

Paramos Fondui teikimas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data*

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*

 

Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

 

Tiesioginės rinkodaros pranešimų ir naujienlaiškių siuntimas Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas el. pašto adresas Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)
Užklausų, pateikiamų internetinėje svetainėje, administravimas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas*;

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas*.

 

Asmens duomenys saugomi 5 metus (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant administruoti pateiktas užklausas, susisiekti su svetainės lankytoju.

 

*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate gauti Fondo teikiamas paslaugas/paramą, teikti Fondui paramą ar pateikti užklausą internetinėje svetainėje.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 

 1. Fondas Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui).
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą.
 3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
  • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
  • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.
 4. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.
 5. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:

– https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#
https://policies.google.com/technologies/ads

 

4. KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 

 1. Fondas be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

5. KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

 

 1. Siekdamas apsaugoti Jūsų duomenis, Fondas imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Fondo paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
 2. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Fondas yra įsidiegęs technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

 

6. JŪSŲ PAREIGOS

 

 1. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Fondui pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

 

7. JŪSŲ TEISĖS

 

 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 2. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
  • Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@mamuunija.lt.
 3. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
  • Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@mamuunija.lt.
 4. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
  • Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@mamuunija.lt.
 5. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
  • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@mamuunija.lt.
 6. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
  • Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@mamuunija.lt.
  • Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt.

8. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 

 1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
 2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 3. Fondas gali naudoti žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
  • Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
  • Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Fondui pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
  • Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Fondas galėtų suteikti patobulintas funkcijas;
  • Tiksliniai slapukai: Fondas gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Fondo teikiamos paslaugos.
 4. Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 5. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 6. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
 7. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 8. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 9. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
 3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 4. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 7. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@mamuunija.lt.
 8. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2023 m. liepos 18 d.