Aukojimo sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“, juridinio asmens kodas 302288579, registracijos adresas Prašiškių g. 47, Vanaginės k., Vilniaus r. LT-14332 (toliau – Fondas) nustato finansinės paramos (toliau – Auka) aukojimo sąlygas.
 • Skirti auką galite tik perskaitę, susipažinę ir sutikę su šiomis bendromis aukojimo sąlygomis.


AUKOJIMAS

 • Periodinė parama – tai piniginė auka, skiriama Paramos ir labdaros fondui „Mamų unija“ vieną kartą per mėnesį, aukojimo platformoje nurodžius reikiamus duomenis. Būsimi mėnesiniai mokėjimai bus atliekami automatiškai nuskaitant nustatytą sumą nuo Jūsų banko sąskaitos. Periodino aukojimo nuskaitymo diena yra laikoma ta diena, kai buvo atliktas pirmas mokėjimas.
 • Skirdami Auką įsipareigojate pateikti tik teisingus savo asmens duomenis. Pateikdami duomenis įsipareigojate nepažeisti kitų asmenų teisių. Paramos ir labdaros fondas neatsako už Jūsų pateiktus neteisingus asmens duomenis ar kitą informaciją.
 • Aukojimo platformoje privaloma nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį. Internetinio puslapio administratoriai turi teisę redaguoti netikslius ar netvarkingai suvestus duomenis.
 • Aukoti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. Aukoti galite per mokėjimo sistemas Paysera ir Paypal.
 • Aukojimo formoje galite pasirinkti, skirti vienkartinę Auką ar (ir) periodinį aukojimą. Galite pasirinkiti vieną iš pasiūlytų aukojimo sumų arba įrašyti savo pageidaujamą sumą.
 • Periodiniai aukojimai yra neterminuoti ir nutrūksta tada, kai Jūs arba Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ vienašališkai arba bendru sutarimu nusprendžia aukojimą nutraukti. Jūs turite teisę bet kada nutraukti periodinius aukojimus. Atsisakius periodines aukos, nustatyta suma nebebus nurašoma nuo Jūsų banko sąskaitos.
 • Turite teisę paaukoti norimą sumą pasirinkus bet kurį iš tinklalapyje nurodytų būdų tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti sutartį (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodeksą 6.476 str.) ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių taisyklių bei galiojančių įstatymų.
 • Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, paaukoti galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Spausdami mygtuką, jog sutinkate su Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ bendrosiomis aukojimo sąlygomis patvirtinate, jog Jums yra daugiau nei 18 metų arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.
 • Gautos aukos nėra grąžinamos, tačiau Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ turi teisę grąžinti aukas tuo atveju, jei tai nustatyta teisės aktuose arba Paramos ir Labdaros fondo „Mamų unija“ sprendimu.
 • Norėdami atsisakyti periodinio lėšų nurašymo, kreipkitės el. paštu info@mamuunija.lt, telefonu +370 620 22973 arba raštu (Prašiškių g. 47 Vanaginės k. Riešės sen. Vilniaus raj.sav. LT-14332) į Paramos ir labdaros fondą „Mamų unija“.
 • Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ įsipareigoja tvarkyti aukojimų metu pateiktus Jūsų asmens duomenis vadovaujantis teisės aktuose numatyta tvarka bei Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ privatumo politika
 • Aukojimo platformoje nurodytu el. paštu gali būti siunčiama aktuali informacija apie Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ vykdoma veiklą. Šių laiškų galima atsisakyti paspaudus nuorodą esančią laiško apačioje arba kreipiantis elektroniniu paštu: info@mamuunija.lt


KITOS NUOSTATOS

 • Kilus ginčui dėl aukojimo sąlygų, ginčai bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ turi teisę savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai yra numatoma vadovaujantis teisės aktais keisti aukojimo sąlygas.
 •  
  •  

 

Aukojimo sąlygos

Atnaujinta 2023-07-19


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“, juridinio asmens kodas 302288579, registracijos adresas Prašiškių g. 47, Vanaginės k., Vilniaus r. LT-14332 (toliau – Fondas) Bendrosios aukojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato finansinės paramos (toliau – Auka) aukojimo sąlygas.
 • Skirti Auką galite tik perskaitę, susipažinę ir sutikę su šiomis Sąlygomis.

 

2. AUKOJIMAS

 

 • Periodinė parama – tai piniginė Auka, skiriama Fondui vieną kartą per mėnesį, aukojimo platformoje nurodžius reikiamus duomenis. Būsimi mėnesiniai mokėjimai bus atliekami automatiškai nuskaitant nustatytą sumą nuo Jūsų banko sąskaitos. Periodinio aukojimo nuskaitymo diena yra laikoma ta diena, kai buvo atliktas pirmas mokėjimas.
 • Skirdami Auką įsipareigojate pateikti tik teisingus savo asmens duomenis. Pateikdami duomenis įsipareigojate nepažeisti kitų asmenų teisių. Fondas neatsako už Jūsų pateiktus neteisingus asmens duomenis ar kitą informaciją.
 • Aukojimo platformoje privaloma nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį. Internetinės svetainės administratoriai turi teisę redaguoti netikslius ar netvarkingai suvestus duomenis (technines klaidas).
 • Aukoti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. Aukoti galite per mokėjimo sistemas Paysera ir Paypal.
 • Aukojimo formoje galite pasirinkti, skirti vienkartinę Auką ar (ir) periodinį aukojimą. Galite pasirinkti vieną iš pasiūlytų aukojimo sumų arba įrašyti savo pageidaujamą sumą.
 • Periodiniai aukojimai yra neterminuoti ir nutrūksta tada, kai Jūs arba Fondas vienašališkai arba bendru sutarimu nusprendžia aukojimą nutraukti. Jūs turite teisę bet kada nutraukti periodinius aukojimus. Atsisakius periodinės aukos, nustatyta suma nebebus nurašoma nuo Jūsų banko sąskaitos.
 • Turite teisę paaukoti norimą sumą pasirinkus bet kurį iš Fondo svetainėje nurodytų būdų tik tuo atveju, jei pagal galiojančius teisės aktus galite sudaryti sutartį (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodeksą 6.476 str.) ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių taisyklių bei galiojančių teisės aktų.
 • Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, paaukoti galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Spausdami mygtuką, jog sutinkate su šiomis Fondo Bendrosiomis aukojimo sąlygomis patvirtinate, jog Jums yra daugiau nei 18 metų arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.
 • Gautos Aukos nėra grąžinamos, tačiau Fondas turi teisę grąžinti Aukas tuo atveju, jei tai nustatyta teisės aktuose arba Fondo sprendimu.
 • Norėdami atsisakyti periodinio lėšų nurašymo, kreipkitės į Fondą el. paštu info@mamuunija.lt, telefonu +370 620 22973 arba raštu (Prašiškių g. 47 Vanaginės k. Riešės sen. Vilniaus raj.sav. LT-14332).
 • Fondas įsipareigoja tvarkyti aukojimų metu pateiktus Jūsų asmens duomenis vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka bei Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ privatumo politika
 • Aukojimo platformoje nurodytu el. paštu, su Jūsų sutikimu, Jums gali būti siunčiama aktuali informacija apie Fondo vykdoma veiklą. Šių laiškų galima atsisakyti paspaudus nuorodą esančią laiško apačioje arba kreipiantis elektroniniu paštu: info@mamuunija.lt

 

3. KITOS NUOSTATOS

 

 • Kilus ginčui dėl aukojimo sąlygų, ginčai bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ turi teisę savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai yra nustatyta teisės aktų, keisti šias aukojimo sąlygas. Aktualią Sąlygų redakciją visuomet galite rasti Fondo internetinėje svetainėje adresu https://mamuunija.lt/.