Mylimos ir mylinčios – didžiule jėga pasižyminčios moterys ir jų vaikai „Mamų unijos“ fotografijų parodoje

Rugsėjo 5 d. prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, buvo atidaryta paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ fotografijų paroda Mylimos – mylinčios“. Nuotraukose vaizduojami vėžiu sergantys vaikai ir jų mamos – kartais nusiminusios, susimąsčiusios, kenčiančios, tačiau neišvengiamai tikinčios, viltingos ir mylinčios.

  

„Nepamiršiu tos dienos, kai sužinojome apie ligą. Slydo žemė iš po kojų… Dabar jau susitaikiau… Tikiu, kad eisime į priekį. Viskas turi būti tik į gera“, – prie vienos iš fotografijų palikta Daivos, Faustos mamos, žinutė.

Prekybos centras CUP yra orientuotas į socialinę atsakomybę ir prasmingų iniciatyvų palaikymą, todėl savo erdves skiria „Mamų unija“ socialiniams projektams. Šios parodos eksponavimu CUP prisideda prie fondo minimo Auksinės žuvelės mėnesio, skirto solidarizuotis su vėžiu sergančiais vaikais ir jų šeimomis, bei 2023 metais skiria 20 000 eurų finansinę paramą šio Paramos ir labdaros fondo veiklai.

„Tai yra nepaprastai jautrus ir nuoširdus fotografijų projektas. Norime, kad mūsų lankytojai suprastų, jog drauge mes esame bendruomenė, kurią vienija gerumas ir supratingumas, kad drauge galime padėti tam, kuriam šiandien reikia mūsų visų pagalbos, atjautos ir paramos“, – teigia prekybos centro CUP vadovė Ona Nevinskienė.

Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ direktorė Justina Žukauskienė džiaugiasi užsimezgusia draugyste su CUP prekybos centru bei kviečia visus socialiai atsakingus verslus skirti savo dėmesį ir laiką fondo globojamoms šeimoms.