Adrijaus mama dėkinga visiems, kurie aukojo, kurie palaiko

Labas, žinau nekantriai laukiate žinių, kaip mums sekasi, kas naujo. Taigi, skubu viską surašyti.

Vakar buvo konsultacija su anesteziologu ir prof. Munier asistente. Paaiškino kas gali būti atliekama, kodėl vienokio ar kitokio gydymo gali reikėti.

Šiandieną buvo paskirta akių apžiūra su anestezija. Ir po jos viskas turėjo paaiškėti. Štai ir paaiškėjo.

„Good news“ Tarė prof. Munier. Žinios šiuo metu yra geros. Adrijui šiuo metu nereikės chemoterapijos. Dabar buvo atliktas lazerinis gydymas. Kairė akis visiškai sveika ir švari. Ji mato šimtu procentu. Dešinėje akyje yra trys augliukai, tačiau dešinė akis taipogi mato, tik silpniau. Kadangi abiejų akių matymas yra ne vienodas, reiks ant kairiosios akies dėti pleistriuką, kad dešinioji lavėtų ir stiprėtų.

Rytoj skrendame namo. Kitas vizitas numatomas lapkričio pirmają dieną.

Esu dėkinga visiems, kurie mums aukojo, kurie mus palaiko. Esu dėkinga čia, Šveicarijoje gyvenantiems Andriui ir Audronei, kurie vertėjavo ir suteikė visokeriopą pagalbą. Be to dėkinga esu organizacijai „Mamų unija“, be kurios mūsų kelionė neįvyktų. Didelg Ačiū tariu Eglei Mėlinauskienei, kuri mums suteikia visokeriopą paramą ir palaikymą. AČIŪ!