Meilė tėvynei įkvepia padėti vėžiu sergantiems vaikams

31482830 1684966898258857 8148860507470692352 n 5b72bcba41d9d

Turėdami tik retas galimybes apsilankyti tėvynėje, pasaulio lietuvių aktyviausi bendruomenių nariai įvairiais būdais stengiasi išsaugoti ryšį su Lietuva. Vienas iš šių ypač jautrių tiltų – pagalba tiems, kurie labiausia jos stokoja.

Glaudų ryšį su pasaulio lietuviais palaikančio paramos fondo vėžiu sergantiems vaikams „Mamų unija“ vadovė Eglė Melinauskienė sako, kad paramos tradicijas puoselėjantys pasaulio lietuviai įkvepia viltį vėžio paliestoms šeimoms, gelbsti vėžiu sergančių vaikų gyvybes, stengiasi prisidėti prie jų gerovės ir aplinkos kūrimo „Šeimų namuose“. Tai šiuo metu statomas reabilitacijos ir informacijos centras sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems, kuris kurs saugią, jaukią, sveikti padedančią aplinką, kurioje sergantis vaikas galės būti su visa šeima. „Šeimos namai“ nesieks pakeisti ar dubliuoti vaikų ligoninėje teikiamų paslaugų ir gydytojų funkcijų. Tai socialinė alternatyva, suteikianti šeimoms galimybę turėti daugiau laiko kartu. „Prie šios iniciatyvos mielai prisideda užsienyje gyvenantys lietuviai, nes jie mato tų šalių, kuriose gyvena, pavyzdžius ir labai nori, kad Lietuva taip pat galėtų padėti vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms, kaip tai daro išsivysčiusios ir šeimas puoselėjančios valstybės“, – pasakoja E.Melinauskienė. Pasak jos, „Mamų unijos“ globojamoms šeimoms padeda lietuvių bendruomenės iš viso pasaulio. „Nenorėčiau išskirti nei vienos šalies lietuvių pagalbos bei paramos, nes visa parama mums labai svarbi. Nuolatos ar retkarčiais prie mūsų veiklos jungiasi Amerikos, Airijos, Jungtinės karalystės, Islandijos, Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos, Australijos lietuvių bendruomenės ar pavieniai lietuviai, išsibarstę įvairiuose pasaulio kampeliuose. Tačiau turėčiau paminėti didžiausią indėlį ir paramą teikiančias lietuvių bendruomenes, su kuriomis mus sieja ilgametė draugystė ir bendri tęstiniai projektai. Jau penkerius metus graži draugystė mus sieja su Čikagos lietuvių bendruomene, ten įsteigtu paramos fondu „Chicago Mothers foundation“, Airijoje įsikūrusia labdaros organizacija „Airijos lietuviams rūpi“, Jungtinėje Karalystėje įsikūrusia organizacija „Anglijos lietuviams rūpi“, kurių kiekvienos kasmetinė parama siekia daugiau kaip 10 tūkst. eurų. Šių metų pavasarį Čikagoje vykusio labdaros renginio metu buvo surinkta 60 tūkst. dolerių paramos vykdomam „Šeimos namų“ projektui įgyvendinti.

Motyvas padėti – meilė tėvynei 

Eglė pasakoja, jog per ilgą fondo veiklos laikotarpį teko artimai bendrauti su daugelio šalių lietuvių bendruomenėmis. Kiekvieną kartą neišvengiamai kalba pakrypsta ir apie, kas gi motyvuoja lietuvius, gyvenančius svetur, padėti sunkiai sergantiems vaikams. „Kai apie tai paklausdavau, atsakymai būdavo gana paprasti ir suprantami. Visiems jiems svarbu išlaikyti ryšį su tėvyne, juos vienija didelis noras dalintis geresniu gyvenimu su jautriausiais ir labiausiai pažeidžiamais visuomenės nariais – vaikais. Didelę įtaką norui veikti, padėti, aukoti turi tos šalies, kurioje gyvena, gyvuojančios labdaros tradicijos, šalies kultūra, visuomenės branda. Turbūt sunku būtų surasti ir įvardinti vieną priežastį, skatinančią pasaulio lietuvius padėti stokojantiems pagalbos. Tai greičiau daugelio įtaką darančių dalykų, gyvenimiškos patirties ir, žinoma, nenutrūkstamo ryšio, meilės, ilgesio tėvynei išraiška“, – pasakoja Eglė. Pasak jos, šiandien statomų „Šeimos namų“ sergančiam vaikui ir jo šeimai sėkmę būtų sunku įsivaizduoti be aktyvių lietuvių bendruomenių svaraus indėlio. Vien Čikagos lietuvių bendruomenės narių ir organizacijos Chicago Mothers foundation indėlis siekia virš 150 tūkst. JAV dolerių, Kazickų fondo parama – 50 tūkst. JAV dolerių.

Kiekviena, net ir maža pagalba yra vieno didelio, prasmingo darbo rezultatas

„Jau tradicija tapo kiekvienais metais dalyvauti „Airijos lietuviams rūpi“ ir „Anglijos lietuviams rūpi“ organizacijų vykdomuose labdaros renginiuose, kurių tikslas – padėti sunkiomis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams ir jų šeimoms. Vykstame ten, kur mus kviečia, ir esame pasiruošę atviram bendradarbiavimui su kitomis pasaulio lietuvių bendruomenėmis. Turbūt nėra tiek svarbus lietuvių bendruomenės narių skaičius, kiek svarbus noras ir užsidegimas veikti, padėti, įprasminti save pagalboje jos stokojantiems. Turbūt svarbu paminėti ir pasveikinti tas bendruomenes, kurios jau daugelį metų atlieka labai svarbų neatlygintiną darbą dėl mūsų vaikų. Mačiau iš arti, kaip vyksta paramos renginiai, kiek jaudulio ir bemiegių naktų tenka aukoti tikslui pasiekti, kiek daug darbo tenka nuveikti, kad parama pasiektų vaikus. Juk kalbu ne apie paramą iš Lietuvos, kurią nėra sunku pristatyti, o iš tolimų šalių. Tenka ją ir laivais plukdyti, vežti ilgas keliones riedančiais krovininiais automobiliais, skraidinti lėktuvais“, – pasakoja Eglė. Ji žino ir yra patyrusi, kad visa tai atlieka šimtai žmonių, o kiekviena, net ir maža pagalba yra vieno didelio, prasmingo darbo rezultatas.
„Jeigu į bendruomenės organizuojamą labdaros renginį susirenka 200–400 žmonių, būna sunku kiekvienam atskirai išsakyti gausybę padėkos žodžių, nes kiekvieno indėlis mums yra ypatingas ir labai svarbus. Todėl jaučiu didelį dėkingumą kiekvienam, net ir mintimis ar linkėjimu prisidėjusiam prie geresnio vaikų sveikimo, o ką jau kalbėti apie kalnus verčiančius ir didžiąją darbų dalį atliekančių bendruomenės narių, organizacijų, gebančių savo širdies liepsna uždegti, įkvėpti šimtus. Įsivaizduokite, kiek reikia atkaklumo, tikėjimo, motyvacijos, kad galėtum veikti ilgą laiką artimai neprisilietus, nemačius, nebendravus su sergančiais vaikais. Todėl kiekvieno, prisidėjusio prie paramos lietuvio ar organizacijos grįžimo atostogų į Lietuvą metu, kviečiame aplankyti vaikus, suteikiame galimybę artimiau pabendrauti, dar labiau suprasti, koks svarbus ir reikalingas jų darbas“, – pasakoja Eglė.


Dešimtmetį fondas pasitinka su gausa bičiuli
ų

Šiais metais „Mamų unijos“ veiklai sukanka 10 metų.Todėl šių metų renginiai ir projektai fondui itin svarbūs. Fondo vadovė sako, kad šiemet bus daug kalbama apie nuveiktus darbus, besiformuojančią bendruomenę bei pasitikėjimo reikšmę šiai bendrystei. „Reputacijos klausimas – vienas svarbiausių fondo veiklos atskaitos taškų, be kurio neįmanoma įsivaizduoti ilgai ir sėkmingai veikiančio, kuriančio fondo. Esame atsakingi už kiekvieną aukojamą centą, nes tai sunkiai uždirbti žmonių pinigai, kuriuos jie mums patiki, tikėdami mumis. Negalėtume jų nuvilti. Žinoma, darbe gali pasitaikyti klaidų, bet visuomet turi išlikti sąžiningas tiek prieš save, tiek prieš paramos davėją. Klysti versle yra žymiai paprasčiau, nes tuomet rizikuoji savomis santaupomis. Čia klaidos būtų daug skausmingesnės“, – apie fonui tenkančią atsakomybę pasakoja Eglė.

Paklausta, koks yra fondo rėmėjas, Eglė sako, kad per dešimties metų laikotarpį tapo aišku, kad dauguma paramai negailinčių nei laiko, nei lėšų žmonių yra paprasti, vidutines pajamas uždirbantys žmonės. „Paskutiniais metais kiek labiau pastebimas ir įmonių vaidmuo. Tačiau sunku nuspėt,i ar tai dėl to, kad pats fondas išaugo ir tapo įdomus, patrauklus verslui dėl savo projektų masto ar reputacijos, ar dėl to, kad auga įmonių socialinė atsakomybė“, – svarsto Eglė. Tačiau ji sako, kad ligą ar kitą skaudžią patirtį išgyvenęs žmogus visuomet bus dosnesnis, dėmesingesnis, jautresnis sunkiai sergantiems vaikams. „Mus išties supa daug gerų širdžių ir visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte jos šiuo metu plazda“, – su ypatinga padėka joms sako „Mamų unijos“vadovė Eglė.